K  A  D  İ  R  L  İ

6. ULUSLARARASI KÜLTÜR-SANAT VE TURP FESTİVALİNE DAVET

 

Toplumların, geniş anlamda milletlerin örf ve adetlerini, kültür ve inançlarını, coğrafyasını, tarihi değer ve eserlerini diğer milletlere tanıtan, duyuran etkinliklerden biri olan mahalli festival ve şenlikler önemli yer tutmaktadır. Bu suretle insanların kültür ve teamülleri birbirlerinde tanıma suretiyle etkileşim içine girerler. Bu etkileşimde üstün ve kuvvetli olan kültür ve inanışlar diğerlerini içine çeker, sonunda asimile ederek yok olması sonucunu doğurur. Bu etkileşimde “üstün kültür, ve üstün toplum” olabilmenin bir yolu da toplumu dinamik halde tutmaktan geçer.

 

İşte biz de Kadirli’mizi dünyaya tanıtmak kültürel, tarihi ve manevi değerlerimizi dinamik halde bulundurmak sağlam bir etki doğurmasını sağlamak gayesiyle Kadirli Kültür - Sanat ve Turp Festivalini 6. kez tertip etmiş bulunuyoruz. Böylece Kadirli’nin coğrafyası ile birlikte ekonomideki katkısını, insanlarını, gelenek ve göreneklerini ve sahip olduğu tarihi değerleri ki; Kadirli’de önemli yeri bulunmaktadır, dünyaya tanıtmış olacağız.

 

Kadirli’de hem Türk hem de dünya insanının bilmesi gereken iki tarihi mirası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; tarihte önemli medeniyetlerden olan Hitit uygarlığının bu bölgede yaşamış olmasıdır. Kalıntıları; Karatape Açık Hava Müzesinde  sergilenmektedir. İkincisi ise Geç Roma dönemine ait şehirin Kadirli havarisinde kurulmuş olmasıdır. O dönemden günümüze kadar kalan ve bir ara Türk-İslam dönemine de ışık tutan Ala Camii ve müzesidir ki; imparator II. Hadriyanus’un dönemine denk gelmektedir. Ayrıca dünyada iki tane olan İmparator Hadrian’ın gerçek ölçülerdeki bronz heykeli Kadirli’de bulunmuştur. Şuan İstanbul’daki müzelerde sergilenmektedir. Buda gösteriyor ki Kadirli Geç Roma döneminin önemli yerleşim merkezlerinden biridir

 

Kültürel değer olarak tanınması gereken önemli bir varlık da; halen yaşayan ve gelecek nesillere aktarılması gereken “ Karatepe Kilimleri”dir. Karatepe Kilimleri Kadirli köylerinde dokunmaktadır ve bu yöreye aittir. Saf kök boyası kullanılarak yapılması da önemini arttırmaktadir.

 

Türkiye’nin turp ihtiyacının % 60’ını karşılayan Kadirli Turpunu bir şiirle anlatmak isteriz;

 

KADİRLİ TURPU

 

Dinle dostum, bir sır vereyim sana                                 Sivilce giderir, yüz parlak olur

Dinle hele, dua edersin bana                                            Kansere, Vereme hep şifa olur

Baş tacı edersin onu sofrana                                           Dişeti güçlenir, mikrop yok olur

Her derde devadır Kadirli Turpu                                      Dertlere devadır Kadirli Turpu

 

İltihap kurutur,idrar söktürür                                            Turpun faydasını bu kadar sanma

Böbrek taşlarını tümden götürür                                      Kötü söz söyleyip ateşte yanma

Vücuda güç, saça parlaklık verir                                      Kesip yersen biraz gaz yapar amma

Dertler şifadır  Kadirli Turpu                                              Her şeye şifadır Kadirli Turpu

 

Etkinliğimiz; 24-25 Aralık 2005 tarihlerinde, Almanya, Bulgaristan, Makedonya,,KKTC Kosova ve Türkiye’den amatör telsizci arkadaşların bizzat Kadirli’ye teşrifleriyle, kısa dalga; 7020 KHz-CW, (CW icin, Cumartesi 11:00-20:00 Pazar 09:30-14:00) 7092 KHz, 14270 KHz ve ekolink üzerinden; Telekomünikasyon Kurumunun verdiği TC5FEST özel çağrı işaretiyle tüm dünyayla görüşme sağlanacaktır.Tüm amatör camiayı festivalimizde duymak istiyoruz. 73’S…Ilgili linkler www.kadirli.gov.tr   www.kadirli.bel.tr

 

Sadettin KALKAN  TB5MBW- Kadirli Kaymakamı

Mustafa TÜRKMENOĞLU  TA5CM- Kadirli Belediye Bşk.

Mahmut BOZDOĞAN  TA5FB- Kadirli TRAC Şb. Bşk.